Bagt ýyldyzy

Bagt şäheri – Aşgabat. Ýyldyz myhmanhanasynyň  ýanynda. Size gülüp bakan bagt ýyldyzynyň baky lowurdamagyny arzuwlap, gije gözelliginiň aklyk bilen sazlaşan päkligini biz fotasuratlarymyzda diňe siziň bilen taparys.